Foute slogans

Hoe meer ik naar reclames luister, hoe meer me opvalt wat voor tenenkrommend slecht taalgebruik hierin voorkomt. Hoewel er een hele wetenschap ten grondslag ligt aan marketing en het maken van effectieve slagzinnen (slogans), bekruipt me toch het gevoel dat de reclamemakers enigszins door hun inspiratie heen zijn.

Wat denkt u bijvoorbeeld van de slagzin Life is better lived together van Volvo. Bedoelen ze hiermee dat je leven samen met iemand anders in een Volvo moet slijten? Ik mag hopen van niet. En dan de manier waarop de Engelse tekst wordt uitgesproken: zoals zovaak hebben ze iemand geselecteerd die de Engelse tekst met een zo plat mogelijke Nederlandse tongval uitspreekt. Wat een amateurisme zeg.

Deze slagzin gaat al heel lang mee maar is onverminderd irritant: Duo Penotti, twee kleuren in een pottie. Hier is alle commentaar overbodig. Degene die deze zin heeft verzonnen zou opgesloten moeten worden.

Waar mijn nekharen echt van overeind gaan staan is de kreet essentixc3xable olixc3xabn. Deze wordt gebruikt door allerlei fabrikanten van cosmeticaproducten. Als je de betekenis van essentieel opzoekt, dan zul je vinden dat dit het wezen, de kern uitmakend; fundamenteel betekent. Dus deze olixc3xabn zijn naar de letter van het woord fundamenteel en dus onmisbaar. Ik heb het gepresteerd om al 38 jaar in leven te blijven zonder ooit xc3xa9xc3xa9n druppel essentixc3xable olie gebruikt te hebben, dus hier klopt iets niet. Wat er niet klopt is dat de reclamemakers de Engelse term essential oil letterlijk hebben vertaald, waardoor er een heel andere betekenis uitkwam dan wat ze eigenlijk bedoelden, namelijk etherische olixc3xabn. Essentieel is een verkeerde verbastering van het Franse essence. Waarschijnlijk vonden ze essentieel machtig interessant klinken tegenover het ziekelijk klinkende etherisch.

De volgende patixc3xabnt: het CDA gebruikte vorig jaar de zin Alles van waarde is weerbaar. Een leuk bedoeld woordgrapje krijgt hier de exact tegenovergestelde betekenis van wat Lucebert, de schrijver van de zin Alles van waarde is weerloos bedoelde. Wat het CDA bedoelde te zeggen is Alles van waarde moet weerbaar gemaakt worden. Maar aangezien Lucebert gelijk had is dit dus een heilloze missie. En bij een CDA-er moet dat pijn doen.

Ik kan oneindig doorgaan met foute slagzinnen, maar ik doe er nog eentje: The WOW starts now. Dit is wat Microsoft over de hele wereld uitspuugde bij de lancering van Windows Vista. Ik werk in de ICT en gelooft u me als ik zeg dat Vista een uitzonderlijke lage wowfactor heeft. In mijn opinie staat WOW voor Waarlijk OnWerkbaar. Volg deze link voor meer WOW-grappen.

De irriscores:
Volvo – 8
Dou Penotti – 7
Essentixc3xable olixc3xabn – 9
CDA – 8
Microsoft – 9

Advertenties

Drama

Is u ook opgevallen dat in SBS6-land zijn de gebeurtenissen in de wereld veel erger zijn dan elders? Nou ja, de wereld… de SBS6-bril kijkt meestal niet verder dan de landsgrenzen, tenzij het gaat over beroemdheden.

De filmpjes van autoachtervolgingen eindigen volgens de SBS-commentaarstem steevast in een drama als de afloop een botsing is. Een ander voorbeeld: vorige week was in het nieuws dat Jan Smit aan zijn stembanden geopereerd moest worden. Dat is natuurlijk vervelend voor die jongen, maar op SBS6 is dat direct een drama. Al het echte wereldnieuws valt weg tegen deze "schokkende"  gebeurtenis. Het lijkt alsof het landsbelang in gevaar is en ogenblikkelijk de noodtoestand moet worden uitgeroepen. Deze sensatietaal begint aan populisme te grenzen. Bah!

Hier kan ik kort over zijn: het misbruik van drama vind ik een drama en dus krijgt dat van mij een 8 op de irrischaal.

Stoxefcijns

In de sport wordt een compleet andere taal gesproken dan daarbuiten. De meeste mensen kennen de bekende uitspraken van Johan Cruijff (“De Italianen kunnen niet van je winnen, maar je kan wel van ze verliezen”) en de immer uitdijende lijst van sportuitdrukkingen (schwalbe, in het wiel springen) wel. Daar stoor ik me meestal ook niet aan, vaak vind ik ze wel vermakelijk.

Waar ik me wel licht aan stoor zijn woorden die uitsluitend door sportcommentatoren worden gebruikt, waarbij ze voetstoots aannemen dat iedereen wel weet wat deze woorden betekenen.

Bijvoorbeeld:
stoxefcijns (een eigenschap die vaak aan voetbaltrainers wordt toebedeeld)
ongenaakbaar (als iemand het goed doet)
geweldenaar (iemand die het goed doet)

Hoort u deze woorden ooit in een andere context? Ik niet. Als je de TV-beelden ziet dan kun je daaruit wel afleiden wat de sportcommentator bedoelt, maar waarom moeten ze er zo vaak clichxe9s van maken? Waarschijnlijk denken ze er niet eens meer bij na, maar ik zou het heel prettig vinden als ze ook een normale woorden zouden gebruiken, zoals onverstoorbaar (stoxefcijns).

Ik neem aan dat als Frank Snoeks roept: “Sven Kramer is ongenaakbaar!”, dat hij bedoelt dat hij onaantastbaar is, of onbereikbaar voor de anderen, maar niet ontoegankelijk, de werkelijke betekenis van ongenaakbaar. Maar dat maakt kennelijk niet uit, want het clichxe9matige sportjargon bepaalt zijn eigen betekenissen.

Toch blijf ik er stoxefcijns onder als ik zeg dat clichxe9woorden in het sportjargon voor mij enige mate van ongenaakbaarheid hebben en ze daarom met een 5 op de irrischaal waardeer.

Ik heb zoiets van

In hetzelfde rijtje als een soort van kunnen we ook het oliedomme ik heb zoiets van scharen. Het gebruik van deze verschrikkelijke uitspraak is al een beetje over zijn hoogtepunt heen, maar dat maakt het daardoor niet minder irritant.

Wat een taalverarming! Hele volksstammen roepen zodra ze even niet op hun woorden kunnen komen: "Ik heb zoiets van….." Een kleine tien minuten Googelen levert al een behoorlijk irritant lijstje op:

Ik heb zoiets van: hxc3xa8?

Ik heb zoiets van zolang het leuk blijft is blijft het aan, en als er teveel gezeik komt dan hoeft het van mij niet meer
Ik heb zoiets van dat verzin je niet

Sinds wij in de hel zijn beland heb ik zoiets van: Hier moet een schrijver aan te pas komen… (inderdaad ja)

Iedere keer als ik het weer hoor valt het me op dat de mensen die dit zeggen vaak vrouw, blond, jong of niet bijster slim zijn, of een willekeurige combinatie hiervan. Uiteraard schrijf ik deze blog geheel vrij van vooroordelen.

Hoewel het voor iedereen overduidelijk is dat ik heb zoiets van hoogst irritaal is, blijf ik me afvagen: wat zeg je nou eigenlijk? Als je zegt: "Ik heb zoiets van: hxc3xa8?", dan zeg je dat je je niet afvraagt: "Hxc3xa8?" , maar iets dat daar op lijkt. Dus het is niet helemaal "Hxc3xa8?", maar wel een beetje. Maar wat bedoel je dan? Natuurlijk bedoel je "Hxc3xa8?", maar om een voor mij duistere reden is het kennelijk noodzakelijk dit vooraf te laten gaan door een volkomen overbodige kreet. De enige reden die ik kan verzinnen is dat je moedwillig dommer wilt overkomen dan je werkelijk bent. Of je bent echt te dom om erover na te denken en braak je deze wantaal te pas en te onpas uit, dat kan natuurlijk ook.

Ik heb dus zoiets van dat ik heb zoiets van mij bijna tot het uiterste tergt, dus ik heb zoiets van dat is wel een 9 waard op de irrischaal. Of zoiets.