Uuro

Na zes en een half jaar betalen met de euro is het veel Nederlanders nog niet gelukt de toch vrij eenvoudige naam van onze munteenheid goed uit te spreken. Bijna dagelijks hoor ik mensen uuro roepen terwijl ze euro bedoelen. Dat bevreemdt mij, want dezelfde mensen doen wel de deur dicht maar niet de duur en ruiken geen guur maar een geur.

Laatst zei iemand tegen me: "Ik geef je morgen 4 uuro". Dan vraag ik me af of 4 uur lang o ontvangen niet wat korter kan. Of zou ik misschien precies om 4 uur een o krijgen? Bevreesd te bijdehand over te komen slikte ik deze vragen maar in.

Naast uuro zijn er nog talloze irritante varianten op euro: populaire lieden zeggen euri of euries, nog populairdere lieden zeggen pleuro en chique ondernemers en Laurens-Jan Brinkhorst zeggen uiro. Die wonen dan ook in Uiropa en niet in Europa.

Geloof me, het is echt niet moeilijk om euro goed uit te spreken. Twee keer oefenen en het lukt al. Zolang dat niet lukt krijgen uuro en alle andere misvormde euro-uitspraken een 6 op de uurischaal irrischaal.

Advertenties