Taarter

Vorige week schreeuwden de koppen op nieuwssites en in kranten: "Wijnand Duyvendak getaart". Nee, Wijnand had geen taart ter consumptie gekregen, maar een actievoerder had hem een taart in zijn gezicht geduwd. De taartenduwer werd in de berichtgeving als taarter aangeduid. Deze taaltraktatie verbaasde mij tweexc3xabrlei.

Mijn eerste verbazing was dat Duyvendak schande sprak van deze actie en deze opvatte als persoonlijke geweldpleging. Kom op zeg, het is een taart. Doe niet zo kinderachtig en hypocriet. Duyvendak heeft in zijn periode als actievoerder ongetwijfeld dingen gedaan die veel minder onschuldig waren.

Maar wat me nog meer verbaasde is dat niemand bezwaar maakte tegen de woorden getaart en taarter, dus zal ik deze ondankbare taak maar op me nemen. Getaart door een taarter. Wat moet ik daar nu van vinden?

In spreektaal heeft taarten ook de betekenis "iemand een oorvijg geven", dus dat komt in redelijk in de buurt. Maar als ik Wijnand een gevulde koek in zijn gezicht duw, heb ik hem dan gevuldekoekt? En ben ik dan een gevuldekoeker? Of kan ik hem als mayonaiser hebben gemayonaised? Of als spabosvruchter gespabosvrucht? Ik betwijfel het.

Getaart en taarter zijn niet de irritantste woorden, maar mooi zijn ze zeker niet. Daarom vind ik het nodig ze af te romen en te trakteren met een 3 op de irrischaal.

Advertenties

Meest

Meestal erger ik me mateloos aan reclames en dat lijkt de laatste tijd alleen maar erger te worden. In de golf van verengelsing van reclameboodschappen is nu ook de overtreffende trap slachtoffer geworden.

Daihatsu beweert het meest groene automerk te zijn in plaats van het groenste en Dreft maakt de meest vette vaat schoon in plaats van de vetste.

Wat is hier toch aan de hand? Is de overtreffende trap die we altijd hebben gehanteerd niet overtreffend genoeg meer? Het klinkt alsof meest groen groener is dan groenst en meest vet lijkt vetter dan vetst. Kennelijk willen reclamemakers het onderste uit de kan halen om de stelligheid van hun boodschap te maximaliseren. Daarom hebben ze een nieuwe trap toegevoegd aan de trappen van vergelijking.

We hebben dankzij de reclamemakers nu niet alleen een stellende, vergrotende en overtreffende trap, maar ook een overtreffendste trap. Of, in hun varkjargon, een meest overtreffende trap. Het wachten is op de trieste dag dat ze de meest overtreffendste trap uitvinden. Dan maakt Dreft de meest vetste vaat schoon.

Meest vind ik een van de stupiedste en irritantste taaluitingen, dus waardeer ik dat met de meest op een na hoogste score van 9 op de irrischaal.

De top 70 van het eerste jaar

Hier is dan de top 70 van het 1e jaar irritaal:

Irriscore 10
1. Toedeledokie
2. Hallootjes
3. Fijn dat ik u tref

Irriscore 9
4. Doe je ding
5. Topper (Geer, Goor en Froog)
6. Toppiejoppie
7. Mijn persoontje
8. Een soort van
9. Ik heb zoiets van
10. Essentixc3xable olixc3xabn
11. The wow starts now (Microsoft)
12. Verkeerd in goede staat
13. Mensenmens
14. Koekel Eurs
15. Hoe of dat

Irriscore 8
16. Absoluut
17. 15% pure zuurstof
18. De hete aerdappel
19. Drama
20. Life is better lived together (Volvo)
21. Alles van waarde is weerbaar (CDA)
22. Een 86% stralendere huid
23. Goeiemoggel
24. Eclectisch
25. Ten alle tijden
26. Niet machine
27. Nederland is er klaar voor
28. Gesolutioned
29. De lange, trieste historie van doei
30. FW: FW: FW: FW: FW: FW: FW: BELANGRIJK! Direct lezen! Dit is echt geen grap!
31. Award
32. drs.
33. Mogen

Irriscore 7
34. In het zonnetje
35. Overtuigd
36. Centjes
37. Gevoegelijk
38. Quasi-chique bedrijfsnamen
39. Het is zo dat
40. Duo Penotti twee kleuren in een potti
41. Voor de verderest
42. Hoi hoi
43. Sun all in one magic shine
44. Natuurlijk
45. Gratis
46. Statement
47. Deemiejun
48. Een stukje
49. -z
50. Veertig is het nieuwe dertig
51. Olumpische spelen

Irriscore 6
52. Toppie
53. Gepiepeld
54. Zeg maar
55. Niet te filmen
56. Gr
57. Mooie wijn
58. Opzeker
59. Kielemeter
60. Outlet
61. Minutie
62. Uuro
63. Medalje

Irriscore 5
64. Stoxc3xafcijns
65. Voetbal
66. Oranjetemperatuur

Irriscore 4
67. Had u nog een bonuskaartje?

Irriscore 3
68. Fulmineren en andere Radio 1 taal

Irriscore 1
69. Top

Irriscore 0
70.    Topper (sport)

De top 70 van het eerste jaar

Hier is dan de top 70 van het 1e jaar irritaal:

Irriscore 10
1. Toedeledokie
2. Hallootjes
3. Fijn dat ik u tref

Irriscore 9
4. Doe je ding
5. Topper (Geer, Goor en Froog)
6. Toppiejoppie
7. Mijn persoontje
8. Een soort van
9. Ik heb zoiets van
10. Essentixeble olixebn
11. The wow starts now (Microsoft)
12. Verkeerd in goede staat
13. Mensenmens
14. Koekel Eurs
15. Hoe of dat

Irriscore 8
16. Absoluut
17. 15% pure zuurstof
18. De hete aerdappel
19. Drama
20. Life is better lived together (Volvo)
21. Alles van waarde is weerbaar (CDA)
22. Een 86% stralendere huid
23. Goeiemoggel
24. Eclectisch
25. Ten alle tijden
26. Niet machine
27. Nederland is er klaar voor
28. Gesolutioned
29. De lange, trieste historie van doei
30. FW: FW: FW: FW: FW: FW: FW: BELANGRIJK! Direct lezen! Dit is echt geen grap!
31. Award
32. drs.
33. Mogen

Irriscore 7
34. In het zonnetje
35. Overtuigd
36. Centjes
37. Gevoegelijk
38. Quasi-chique bedrijfsnamen
39. Het is zo dat
40. Duo Penotti twee kleuren in een potti
41. Voor de verderest
42. Hoi hoi
43. Sun all in one magic shine
44. Natuurlijk
45. Gratis
46. Statement
47. Deemiejun
48. Een stukje
49. -z
50. Veertig is het nieuwe dertig
51. Olumpische spelen

Irriscore 6
52. Toppie
53. Gepiepeld
54. Zeg maar
55. Niet te filmen
56. Gr
57. Mooie wijn
58. Opzeker
59. Kielemeter
60. Outlet
61. Minutie
62. Uuro
63. Medalje

Irriscore 5
64. Stoxefcijns
65. Voetbal
66. Oranjetemperatuur

Irriscore 4
67. Had u nog een bonuskaartje?

Irriscore 3
68. Fulmineren en andere Radio 1 taal

Irriscore 1
69. Top

Irriscore 0
70.    Topper (sport)

1 jaar irritaal

Afgelopen vrijdag bestond mijn weblog xc3xa9xc3xa9n jaar. Toen ik begon mijn taalergernissen op te schrijven had ik er geen idee van over hoeveel irritaties ik zou kunnen schrijven. Het bleken er meer dan ik had verwacht.

De lijst met irritaties waarover ik nog wil schrijven is nog beangstigend lang. Of hoopgevend lang, net hoe je het wilt bekijken. Beangstigend omdat het me in het afgelopen jaar duidelijk is geworden hoe wijdverbreid taalbederf is en hoe onachtzaam veel mensen met taal omgaan. Hoopgevend omdat ik daardoor nog veel langer kan doorgaan met het spuien van mijn irritaties.

Aanvankelijk was ik bang over te komen als een zeikerd of door alle irritaties te verzuren. Er zullen ongetwijfeld mensen zijn die me een zeikerd vinden, of mensen die vinden dat ik me druk maak om niets. Dat mag, maar zelf beleef ik nog steeds veel plezier aan mijn blog. Dat is mede te danken aan alle mensen die op mijn berichten hebben gereageerd of via persoonlijke e-mail suggesties hebben gedaan.

Dus ik dank alle lezers en medestanders in mijn streven taalbederf tegen te gaan. Ik blijf doorgaan totdat ik alle taalergernissen van mij af heb geschreven.

Medalje

Om maar even in het Olympische te blijven: in de afgelopen week heb ik verschillende mensen horen zeggen dat er medaljes gewonnen kunnen worden tijdens de spelen. Dennis van der Geest bijvoorbeeld.

Friezen mogen medalje zeggen, want zo luidt medaille in het Fries. Maar alle overige Nederlanders vergeef ik deze lelijke verhaspeling niet. Zeg desnoods erepenning, maar alsjeblieft geen medalje. Neem een keelpastielje en probeer het nog eens goed uit te spreken. Echt waar, het is niet moeilijk.

Ik kan nu de obligate opmerking maken dat medalje wat mij betreft geen medaille verdient, en dat doe ik dan ook. Wel verdient het een 6 op de irrischaal.

Olumpische spelen

Eergisteren zag ik op het NOS-journaal de opening van de spelen voor de sporters zelf. Dat wordt op kleinere schaal gevierd dan de officixc3xable opening van vandaag, maar de feestvreugde was er niet minder om. Alle aanwezigen waren zeer bereid om voor de microfoon van de NOS-verslaggever te zeggen dat ze eigenlijk niets te zeggen hadden, dus mijn aandacht begon al wat te verslappen. Totdat iemand (ik vermoed gezellige Erica maar ik weet het niet zeker) het had over de Olumpische spelen.

Olumpische spelen, dat is interessant. Waarom spreken we woorden waar een y in voorkomt uit als "ie" of "xc3xaf" (lymfeklier, lynx, systeem, analyse) maar spreken sommigen deze letter alleen in het woord Olympisch uit als "u" (als in mus)? Een verklarende theorie zou het hete aerdappelsyndroom kunnen zijn. Als je in Neiderland of Uiropa woont, dan ga je ook naar de Olumpische spelen. Gezien Erica’s politieke achtergrond zou deze theorie kunnen kloppen, maar ik heb verder weinig hete aerdappels aan haar adem zien ontsnappen.

Een andere theorie zou Olumpisch als germanisme bestempelen. De Duitsers spreken de y vaak uit als u (als in Utrecht), bijvoorbeeld tupisch en suusteem. Verdere bewijzen voor deze theorie heb ik nog niet gevonden, dus hier is verder onderzoek voor nodig.

Ik hou het maar op, zoals bij veel irritaal het geval is, ongebreidelde interessantdoenerij. De dysfonische hete aerdappel is hier een symptoom van. U weet inmiddels wel dat ik dat slecht kan velen, dus ook het quasi-chique Olumpisch kan zich verheugen op een irriscore. Met enig xc3xa7unisme en weinig sumpathie geef ik Olumpisch een 7 op de irrischaal.